KAMPANJE

HKDM
Osmijeh za život
Očuvanje zdravlja zubi malih i velikih
Osnovana s ciljem da štiti prava i interese doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i asistenata te da brine o ugledu i unapređenju struke, Hrvatska komora dentalne medicine je organizacija koja djeluje više od 10 godina.

Kako bi promovirala svoje djelatnosti i na društvenim mrežama, povjerila nam je zadatak da je približimo javnosti te se pridružimo u misiji očuvanja zdravlja zubi malih i velikih. Komora je sada aktivna na Facebooku gdje informiramo i educiramo profesionalce i građane te na Twitteru gdje donosimo sve aktualnosti i zanimljivosti iz svijeta stomatologije.
Što smo koristili?
FACEBOOK STRANICA &
FACEBOOK OGLASI

COPYWRITING

DIZAJN
© 2018. inspiracija.com - agencija za digitalni marketing.